Jeanine en Yrieka

Voltige

Voltigeren is een leuke manier om m.n. kinderen een betere balans te leren en te instrueren zich aan te passen aan de bewegingen van het paard.
Voltige is nl. een teamsport. In de eerste plaats met je paard maar behalve solo kan je ook met een groep voltigeren.

In de wedstrijden mag je pas solo voltigeren vanaf 14 jaar en een team bestaat uit 4 tot 6 deelnemers. Jongens en meisjes van verschillende leeftijden kunnen in hetzelfde team zitten. Een voltigewedstrijd voor teams bestaat uit een aantal verplichte oefeningen in stap of galop.
De wedstrijd zelf duurt per deelnemer slechts een paar minuten omdat het welzijn van het paard voorop staat.

Bij sommige rijscholen is het gebruikelijk longeerlessen, zitlessen of voltige als start voorafgaand aan de rijopleiding aan te bieden of als afwisseling, plezier en verbeteren van het zelfvertrouwen in de reguliere lessen in te passen zonder de bedoeling te hebben om deel te gaan nemen aan voltige-wedstrijdsport.
Wanneer zitlessen of voltige wordt ingezet worden ruiters in staat gesteld om een beter paard- en ritmegevoel te leren. Hierdoor zal de onafhankelijke zit verbeteren of sneller worden bereikt zodat hulpen beter gedoseerd kunnen worden gegeven wanneer zelfstandig te paard wordt gegaan.

Voltige bevordert daarnaast een beter gebruik van de eigen biomechanica, lenigheid, spierspanning en zwaaikracht.
In de wedstrijdsport bestaan de verplichte oefeningen deels uit statische en deels uit dynamische oefeningen. Bij de statische oefeningen wordt gewerkt aan ontspanning en bij de dynamische oefeningen meer aan kracht en spierspanning.
Om het paard in beweging niet te storen wordt steeds aanpassingsvermogen aan het in beweging zijnde paard gevraagd. Moeilijke of nieuwe oefeningen worden dan ook veelvuldig aangeleerd en doorgeoefend op de zgn. voltige-ton om zo het paard niet onnodig te belasten.

Bij Hoeve Morgenster kan jong en oud kennismaken met deze leuke tak van sport. We beginnen dan rustig en vertrouwd op de oefenton maar kunnen daarna met de paardrij simulator of een echt paard werken aan ons zelfvertrouwen, onze balans of onze voltige-oefeningen.


Paard en Harmonie
Huenderweg 17
8386 XB  Doldersum

06 - 53 15 70 89
05 21 - 38 80 73

info@paardenharmonie.nl